Ontwerpen is een proces waar verschillende uitgangspunten samen tot balans komen.

Keeris Architecten  richt zich op het ontwerpen van functionele, kwalitatief hoogwaardige en maatschappelijk verantwoorde gebouwen, de opdrachtgever staat hierbij centraal. Het bureau ziet de architect als dienstverlener die zich ten doel stelt de huisvestingswens en het programma van eisen van de opdrachtgever zo optimaal mogelijk te vertalen naar een functioneel en architectonisch hoogwaardig resultaat. Het bureau beschouwt het als een uitdaging aspecten als functionaliteit, duurzaamheid, kostenbewustzijn en ruimtelijke beleving met elkaar in balans te brengen tot een architectonisch spannend en tot in detail kwalitatief hoogwaardig resultaat. Om dit doel te kunnen bereiken heeft Keeris Architecten een efficiënte werkwijze in een heldere organisatie waarbij het ontwerp- en uitvoeringsproces goed op elkaar zijn afgestemd.

 

Werkwijze

De korte communicatielijnen en de transparante organisatiestructuur bevorderen de collegiale en informele sfeer waardoor het bureau een betrouwbare partner is. Complexe projecten worden door een projectteam van de programmafase tot en met de oplevering begeleid. Het projectteam bestaat uit de architect met tekenaars, geassisteerd door interne en externe specialisten op deelgebieden. De samenstelling van deze teams wordt bepaald afhankelijk van de opdracht. In overleg met de opdrachtgever worden zorgvuldige analyses gemaakt van het programma van eisen en wensen. Hierbij worden het beschikbare budget, de randvoorwaarden en mogelijkheden van de locatie en de geldende voorschriften betrokken. Op basis van de analyses worden oppervlakte- en massastudies gemaakt. Deze worden samen met de architectonische en stedenbouwkundige uitgangspunten en de technische en financiële aspecten ter beoordeling aan de opdrachtgever voorgelegd. Als met de opdrachtgever overeenstemming is bereikt over hetgeen is voorgelegd, start de schetsontwerpfase.

 

 Op al onze offertes, opdrachten en werkzaamheden zijn de voorwaarden uit de DNR 2011  (herziening 2013) van kracht.

 

Proces

Het bouwproces is de laatste jaren aanzienlijk gewijzigd. Een aantal oorzaken zijn hiervoor aan te wijzen zoals: de huidige conjunctuur, nieuwe technologische ontwikkelingen, strengere overheidseisen en het belangrijke aspect Duurzaam Bouwen. Een deskundige projectvoorbereiding en het nemen van de juiste beslissingen t.a.v. projectorganisatie en -realisatie zijn van groot belang. Met onze ervaring in het ontwerp- en bouwproces kunnen wij u van dienst zijn, projectafhankelijk maatwerk is daarbij vanzelfsprekend.

BIM archicad

We werken met Archicad: een 3D Bouw Informatie Model (BIM) tekenprogramma, waarmee we integraal kunnen samenwerken met andere disciplines in de bouwsector. Met de BIM modellen (IFC) en ook Autocad bestanden (DWG) is digitaal communiceren met onder andere betrokken adviseurs en aannemers uitstekend mogelijk en essentieel voor het bereiken van de beoogde kwaliteit.

Met behulp van deze 3D ontwerpmethodiek bouwen we het ontwerp virtueel op voordat het daadwerkelijk gerealiseerd wordt. Hiermee verminderen we faalkosten, realiseren we goed afgestemde gebouwen, bevorderen we kwaliteit, komt het ten goede aan de samenwerking en dragen we bij aan duurzaamheid. Het geeft de opdrachtgever inzicht in het ontwerpproces en de uitwerking hiervan.

 

BIMx

Een virtuele wandeling door je 3D model maakt het ontwerp voor iedereen inzichtelijk. Of het nu gaat om een geheel plangebied, een nieuwe woning of een complexe verbouwing met BIMx krijg je een realistische indruk. Doordat het geheel 3D is en blijft tijdens het gehele ontwerp- en uitvoeringsproces is afstemming van exterieur op het interieur ontwerp vanzelfsprekend en goed inzichtelijk.

Met het downloaden van de APP BIMx in de app store is het mogelijk om het ontwerp op een ipad of een smartphone te bekijken, zelfs een VR-tool is hierin mogelijk. Voor de werkwijze verwijzen we graag naar de animatie op youtube  BIMx-presenter