De gebouwvorm de van kansen de omgeving laten benutten.


Passief Bouwen biedt nieuwe inzichten en een methodiek om duurzaam, eenduidig en energiezuinig te ontwerpen. De wens onafhankelijk te zijn van externe fossiele energiebronnen en de zorg voor het milieu maken dit item actueel.

Het is een kunst om in de eerste opzet van een gebouwvorm te reageren op de kansen die de omgeving biedt. Comfort, onafhankelijkheid en architectuur vormen de basis voor een duurzaam ontwerp.

 

Keeris Architecten bna is aangesloten bij www.passiefhuisbouwer.nl en actief lid bij www.kempenenergie.nl


Om een goed en echt duurzaam resultaat te kunnen bereiken is juiste samenwerking van elke discipline essentieel. Door kennis en ervaring specifiek op dit gebied kunnen wij u op de juiste wijze adviseren.